KANCELARIA

Nasz zespół

MARTYNA BADOWSKA

adwokat

Martyna jest absolwentką studiów stacjonarnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (2016). W trakcie studiów była dwukrotną beneficjentką stypendium Rektora UJ dla najlepszych studentów prawa. Podczas studiów udzielała bezpłatnej pomocy prawnej w ramach Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ.


Obecnie odbywa aplikację adwokacką prowadzoną przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie (2017). Zainteresowania zawodowe Martyny od czasu studiów aż do chwili obecnej koncentrują się na zagadnieniach związanych z szeroko pojętym procesem cywilnym - rozprawa magisterska przygotowana w Katedrze Praca Cywilnego UJ traktowała na temat problematyki legitymacji biernej w procesie ze skargi pauliańskiej.


Aktualne zainteresowania zawodowe Martyny dotyczą specjalizacji zagadnień: prawa zobowiązań - /także/ w kontekście majątkowego prawa małżeńskiego (rozdzielność majątkowa, podział majątku wspólnego), przygotowania rozrządzeń testamentowych optymalnych dla sukcesji uniwersalnej, postępowania o ochronę dóbr osobistych z uwzględnieniem adekwatnego sposobu zabezpieczenia niepieniężnych roszczeń nowacyjnych. W swojej pracy Martyna zajmuje się także niemajątkowym prawem rodzinnym (postępowanie o rozwód i separację).


Martyna posługuje się językiem angielskim, co umożliwia współpracę przy obsłudze zagranicznych Klientów.


Prywatnie pasjonatka motoryzacji.


Kontakt: martyna.badowska@knsmcb.pl