NASZA OFERTA

PRAWO GOSPODARCZE

 • Nieruchomości, inwestycje budowlane
 • M&A
 • Prawo spółek
 • Prawo procesowe
 • Prawo własności intelektualnej
 • Finanse i ubezpieczenia
 • Prawo farmaceutyczne
Nieruchomości, inwestycje budowlane

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze transakcji związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie badania stanu prawego nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych, umów sprzedaży i najmu, czy dzierżawy nieruchomości, a także przy uzyskaniu różnych zezwoleń organów administracji publicznej. Kancelaria doradza Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych, poprzez badanie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, po obsługę prawną negocjacji związanych z kupnem/sprzedażą nieruchomości. Obsługa obejmuje także przygotowanie umów, ustanowienie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i dopełnienie wszystkich potrzebnych formalności. Ponadto Kancelaria doradza we wszelkich aspektach związanych z procesem inwestycyjnym (pozyskiwanie finansowania, umowy o prace projektowe, z generalnym wykonawcą, o roboty budowlane) oraz komercjalizacją nieruchomości.

M&A

Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w sprawach dot. sprzedaży/zakupu całości lub części pakietu udziałów/akcji w różnego rodzaju typach spółek. Nasze doradztwo obejmuje przygotowanie struktury transakcji, badanie firmy będącej przedmiotem transakcji i analizę jej stanu prawnego (due diligence), przygotowanie potrzebnych do transakcji dokumentów, negocjacje i kontakt z inwestorami, bankami, innymi podmiotami związanymi z transakcją, dopilnowanie wszelkich formalności zapewniających prawidłowy przebieg transakcji. W toku działalności Kancelarii zdobyliśmy doświadczenie zarówno w reprezentowaniu inwestorów, jak i w przygotowywaniu przedsiębiorstw lub spółek do sprzedaży i w reprezentowaniu spółek lub ich wspólników w negocjacjach z inwestorami.

Prawo spółek

Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne sprawy sądowe zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych. Nasi adwokaci posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa: gospodarczego, rzeczowego, rodzinnego, osobowego oraz spadkowego. Specjalizujemy się w procesach dotyczących różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych wywodzonych zarówno z kontraktów, jak i z deliktów. Podejmujemy się także spraw związanych z ubezpieczeniami za wyrządzoną szkodę, z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Prowadzimy postępowania związane z rentami i zadośćuczynieniami. Dodatkowo posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów o odszkodowanie z tytułu popełnienia tzw. błędu medycznego, a także w sprawach związanych z uprowadzaniem małoletnich za granicę, w trybie tzw. Konwencji haskiej. Od początku istnienia Kancelarii, jej adwokaci przeprowadzili kilkaset spraw sądowych, których istotna część zakończyła się sukcesem naszych Klientów.

Prawo procesowe

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Doradzamy przy zakładaniu każdego rodzaju spółek, oraz przy ich podziale, połączeniu, przekształceniu i likwidacji. Zajmujemy się bieżącym doradztwem na rzecz spółek handlowych, w tym stałą obsługą ich organów (przygotowywanie regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników), obsługą transakcji związanych ze zmianami w kapitale zakładowym lub zmianami w gronie wspólników lub akcjonariuszy. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zaskarżaniem uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników. Nasi adwokaci specjalizują się także w reprezentacji spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Prawo własności intelektualnej

Nasi adwokaci od początku istnienia Kancelarii świadczą usługi związane z doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Przygotowujemy i opiniujemy liczne umowy związane z przeniesieniem lub ochroną praw autorskich, mamy szerokie doświadczenie w doradztwie przy umowach o prace projektowe pomiędzy pracowniami architektonicznymi a deweloperami oraz umowach w zakresie projektów informatycznych. Reprezentujemy naszych klientów również w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Finanse i ubezpieczenia

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w działalności spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzimy również audyty oceniające stopień zgodności działalności firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mamy doświadczenie w bieżącej obsłudze dużych pośredników ubezpieczeniowych oraz agencji ubezpieczeniowych.

Prawo farmaceutyczne

Adwokaci Kancelarii od kilku lat świadczą usługi związane z obsługą firm farmaceutycznych. Doradzamy przy licznych transakcjach związanych z nabywaniem lub zbywaniem praw do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Doradztwo obejmuje także postępowania toczące się w URPL oraz przed organami inspekcji farmaceutycznej.

NASZA OFERTA

PRAWO RODZINNE

 • Konwencja Haska
 • Rozwód i separacja
 • Alimenty
 • Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi
 • Rozdzielność i podział majątku
 • Prawo kanoniczne
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Sprawy karne
Konwencja Haska

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze transakcji związanych z nabywaniem i zagospodarowaniem nieruchomości. Udzielamy naszym Klientom kompleksowej pomocy we wszystkich aspektach prawnych obrotu nieruchomościami, w tym w szczególności w zakresie badania stanu prawego nieruchomości dla potrzeb inwestycji budowlanych, umów sprzedaży i najmu, czy dzierżawy nieruchomości, a także przy uzyskaniu różnych zezwoleń organów administracji publicznej. Kancelaria doradza Klientom na wszystkich etapach transakcji, począwszy od analiz prawnych, poprzez badanie ryzyka związanego z nabyciem nieruchomości, po obsługę prawną negocjacji związanych z kupnem/sprzedażą nieruchomości. Obsługa obejmuje także przygotowanie umów, ustanowienie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń i dopełnienie wszystkich potrzebnych formalności. Ponadto Kancelaria doradza we wszelkich aspektach związanych z procesem inwestycyjnym (pozyskiwanie finansowania, umowy o prace projektowe, z generalnym wykonawcą, o roboty budowlane) oraz komercjalizacją nieruchomości.

Rozwód i separacja

To jeden z najbardziej emocjonalnych działów praktyki prawniczej. Rodzina, zwłaszcza taka, w której są dzieci, to najważniejsza część ludzkiego życia. Bywa jednak, że z różnych powodów małżonkowie decydują o rozstaniu. Nasi eksperci przeprowadzili swoich klientów przez setki takich sytuacji. Wieloletnia praktyka pozwoliła na wypracowanie i stosowanie taktyki procesowej umożliwiającej możliwie najmniej bolesne przeprowadzenie rodziny przez trudną decyzję rozstania.

Jeśli w małżeństwie są dzieci, ich interes stawiamy na pierwszym miejscu zgodnie z zasadą, że rodzicami jest się do końca życia, a mężem czy żoną można przestać być w każdej chwili lub być kilkakrotnie. Tam gdzie jest to możliwe, korzystamy z dobrodziejstwa mediacji, która pozwala na ukształtowanie dalszego życia partnerów według ich indywidualnych potrzeb i planów a przede wszystkim z uwzględnieniem dobra wspólnych dzieci. Pozwala to zapobiec przyszłym problemom i perturbacjom oraz zachować w miarę możliwości dobre relacje i wystarczające pokłady energii na budowanie nowego rozdziału w życiu.

W działaniu jesteśmy skuteczni i profesjonalni. Klientom zapewniamy indywidualne podejście i kompleksową opiekę prawną. Mamy pełną świadomość, że w tak trudnym momencie rodzina potrzebuje nie tylko pomocy wykwalifikowanego prawnika ale także pomocy terapeuty, psychologa czy doradcy rodzinnego z którymi na stale współpracujemy. Zaufały nam znane osoby ze świata biznesu, polityki, aktorzy, muzycy z Polski i zagranicy. Sprawy rozwodowe prowadzimy w pełnym zakresie:- z orzeczeniem winy,- bez orzekania win,- kontakty z dzieckiem,- ustalenie miejsca zamieszkania dziecka,- władza rodzicielska,- zabezpieczenie potrzeb rodziny,- alimenty- sprawy krajowe oraz transgraniczne. Jeżeli dana sprawa zawiera elementy karne, prowadzimy także postępowania karne. 

Alimenty

Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne sprawy sądowe zarówno w sprawach majątkowych jak i niemajątkowych. Nasi adwokaci posiadają duże doświadczenie w sprawach z zakresu prawa: gospodarczego, rzeczowego, rodzinnego, osobowego oraz spadkowego. Specjalizujemy się w procesach dotyczących różnego rodzaju roszczeń odszkodowawczych wywodzonych zarówno z kontraktów, jak i z deliktów. Podejmujemy się także spraw związanych z ubezpieczeniami za wyrządzoną szkodę, z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Prowadzimy postępowania związane z rentami i zadośćuczynieniami. Dodatkowo posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu procesów o odszkodowanie z tytułu popełnienia tzw. błędu medycznego, a także w sprawach związanych z uprowadzaniem małoletnich za granicę, w trybie tzw. Konwencji haskiej. Od początku istnienia Kancelarii, jej adwokaci przeprowadzili kilkaset spraw sądowych, których istotna część zakończyła się sukcesem naszych Klientów.

Władza rodzicielska i kontakty z dziećmi

Doradztwo korporacyjne jest jedną z najważniejszych specjalizacji naszej Kancelarii i dotyczy wszystkich aspektów działalności przedsiębiorców. Wśród naszych Klientów są firmy polskie i zagraniczne działające w różnych dziedzinach gospodarki. Doradzamy przy zakładaniu każdego rodzaju spółek, oraz przy ich podziale, połączeniu, przekształceniu i likwidacji. Zajmujemy się bieżącym doradztwem na rzecz spółek handlowych, w tym stałą obsługą ich organów (przygotowywanie regulaminów, uchwał, protokołów z posiedzeń zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, zgromadzeń wspólników), obsługą transakcji związanych ze zmianami w kapitale zakładowym lub zmianami w gronie wspólników lub akcjonariuszy. Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z zaskarżaniem uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników. Nasi adwokaci specjalizują się także w reprezentacji spółek w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

Rozdzielność i podział majątku

Nasi adwokaci od początku istnienia Kancelarii świadczą usługi związane z doradztwem w zakresie prawa własności intelektualnej i przemysłowej. Przygotowujemy i opiniujemy liczne umowy związane z przeniesieniem lub ochroną praw autorskich, mamy szerokie doświadczenie w doradztwie przy umowach o prace projektowe pomiędzy pracowniami architektonicznymi a deweloperami oraz umowach w zakresie projektów informatycznych. Reprezentujemy naszych klientów również w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do wszelkiego rodzaju utworów, w tym literackich, muzycznych, filmowych oraz oprogramowania komputerowego (software).

Prawo kanoniczne

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawne i podatkowe w działalności spółek i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Prowadzimy również audyty oceniające stopień zgodności działalności firmy z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Mamy doświadczenie w bieżącej obsłudze dużych pośredników ubezpieczeniowych oraz agencji ubezpieczeniowych.

Ochrona dóbr osobistych

Adwokaci Kancelarii od kilku lat świadczą usługi związane z obsługą firm farmaceutycznych. Doradzamy przy licznych transakcjach związanych z nabywaniem lub zbywaniem praw do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Doradztwo obejmuje także postępowania toczące się w URPL oraz przed organami inspekcji farmaceutycznej.

Sprawy karne

Adwokaci Kancelarii od kilku lat świadczą usługi związane z obsługą firm farmaceutycznych. Doradzamy przy licznych transakcjach związanych z nabywaniem lub zbywaniem praw do produktów leczniczych, wyrobów medycznych i suplementów diety. Doradztwo obejmuje także postępowania toczące się w URPL oraz przed organami inspekcji farmaceutycznej.

NASZA OFERTA

PRAWO KARNE

 • Zatrzymania
 • Postępowanie przygotowawcze
 • White collars crimes
 • Postępowanie wykonawcze
 • Postępowanie przed ETPCz
Zatrzymania

Kancelaria świadczy pomoc prawną od pierwszych chwil zatrzymania, zapewniając poszanowanie konstytucyjnych praw i wolności osoby zatrzymanej podczas wszystkich czynności postępowania przygotowawczego. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw karnych pozwala naszym prawnikom na skuteczne doradzenie taktyki przed pierwszym przesłuchaniem w charakterze podejrzanego tak, by stres związany z zatrzymaniem nie spowodował negatywnych skutków dla dalszego procesu.

Postępowanie przygotowawcze

W toku wszczętego postępowania przygotowawczego niezmiernie ważna jest aktywność obrońcy, który z jednej strony dba o podstawowe prawa podejrzanego (np. negocjując z organami prowadzącymi postępowanie przygotowawcze warunki środków zapobiegawczych, które mają zostać zastosowane i składając stosowne środki zaskarżenia) a z drugiej wykazuje aktywność dowodową zmierzającą do wykazania faktów korzystnych w świetle przyjętej taktyki obrończej.

White collars crimes

W związku z dynamicznym rozwojem prawodawstwa w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających majątkiem podmiotów tak publicznych, jak i prywatnych, szczególnego znaczenia nabrała praktyka kancelarii w spektrum przestępczości „białych kołnierzyków”. Doświadczenie zdobyte w procesie reprywatyzacji polskich przedsiębiorstw na przełomie wieków, jak również w toku bieżącego doradztwa znaczącym podmiotom gospodarczym, w połączeniu z wieloletnią praktyką karną zapewnia aktywną obronę w toku nawet najbardziej złożonych postępowań.

Postępowanie wykonawcze

Także po wydaniu prawomocnego wyroku skazującego istnieje możliwość obrony praw osoby skazanej. Nierzadko nawet wyrok bezwzględnego pozbawienia wolności nie musi doprowadzić do faktycznego osadzenia w zakładzie karnym, a nawet, gdyby tak się stało, odpowiednia obrona w postępowaniu wykonawczym może znacząco przedłużyć okres pozostawania na wolności albo skrócić okres odbywania kary. Kodeks karny wykonawczy przewiduje szereg możliwości, z których doświadczony obrońca wybiera te, które w konkretnej sytuacji faktycznej pozwalają skorzystać skazanemu w pełni z przysługujących mu praw.

Postępowanie przed ETPCz

Objęcie Polski ochroną praw zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności stwarza możliwość zupełnie nowej reakcji na uchybienia władz publicznych wobec podmiotów prywatnych. Dotychczasowa praktyka kancelarii, przejawiająca się m.in. w uzyskaniu wielomilionowych odszkodowań w sprawie tzw. „akcji widelec” pokazuje, że Europejski Trybunał Praw Człowieka stanowi istotną gwarancję poszanowania praw jednostki.  Właściwe formułowanie skarg jest z kolei gwarancją odpowiedniego przedstawienia kwestii Trybunałowi.

Formularz kontaktowy

KONTAKT

Temat
Temat
Prawo rodzinne
Prawo gospodarcze
Inne

NWS-MCB Prawo Rodzinne

ul. Emilii Plater 25/11, 00-688 Warszawa

tel: 22 890 22 12

biuro@nwsmcb.pl