KANCELARIA

Nasz zespół

KAMILA ZAGÓRSKA

adwokat / wspólnik

Email: kamila.zagorska@nwsmcb.pl

Tel. 516-712-071


Ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa i Administracji.

Jest adwokatem od 2003 roku i członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej.

W roku 2009 ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie w Paryżu uzyskując tytuł: D.U. Contentieux International des Affaires - UPEC ( PARIS XII) – w zakresie rozwiązywania sporów transgranicznych. Ukończyła także szereg profilowych szkoleń z zakresu rozwiązywania rodzinnych sporów transgranicznych w Akademii Prawa Europejskiego w Trewirze. Od 2016 r. doktorantka w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk – praca doktorska z zakresu prawa rodzinnego.


Od ponad 15 lat prowadzi sprawy rodzinne zarówno krajowe jak i transgraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z elementem międzynarodowym w tym sprawy „uprowadzeniowe” - o powrót dziecka w trybie Konwencji Haskiej z 1980 r., transgraniczne sprawy opiekuńcze czy o prawo do kontaktu z dzieckiem. Jest ekspertem w zakresie transgranicznych spraw rozwodowych, o podział majątku i spadkowych z uwzględnieniem sporów jurysdykcyjnych.


W latach 2016 – 2018 w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa Sprawiedliwości kierowała polskim Organem Centralnym dla międzynarodowych postępowań rodzinnych. W Ministerstwie Sprawiedliwości odpowiadała za prawidłowość wykonywania międzynarodowych aktów prawnych i procedur w zakresie transgranicznego wykonywania władzy rodzicielskiej, powrotu dziecka bezprawnie uprowadzonego lub zatrzymanego za granicą (Konwencja Haska z 1980 r.), transgranicznych aspektów umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych czy roszczeń z tytułu alimentów transgranicznych.


Brała udział w pracach legislacyjnych w obszarze międzynarodowego prawa rodzinnego oraz jako członek polskiej grupy negocjacyjnej w Brukseli podczas uzgadniania nowej treści Rozporządzenia Bruksela II bis. Regularnie występuje jako prelegent na międzynarodowych konferencjach i warsztatach w kraju i za granicą.


Autor publikacji i artykułów prasowych, między innymi: wydanego przez Uniwersytet Wrocławski opracowania na temat: „ Transgranicznych mediacji w sprawach rodzinnych” oraz wydanego na łamach kwartalnika Na Wokandzie artykułu na temat szczególnych instrumentów zawartych w Rozporządzeniu WE Bruksela II bis. ( Na Wokandzie nr I, 2017).


Jest członkiem LEPCA (Lawyers in Europe on Parental Child Abduction) oraz członkiem Zarządu Sekcji Prawa Rodzinnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.


Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Familiat, która stanowi Think Thank w zakresie rozwiązywania międzynarodowych sporów rodzinnych.


Posługuje się językiem angielskim i francuskim.