KANCELARIA

Nasz zespół

KONRAD GODLEWSKI

adwokat / of counsel

Studia prawnicze odbył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zainteresowania prawnicze rozwijał uczęszczając na seminaria dotyczące prawa konstytucyjnego u dr. Ryszarda Piotrowskiego, a wiedzę z zakresu prawa handlowego pogłębiał na seminarium magisterskim u wybitnego znawcy tematu, prof. Józefa Okolskiego. W 2018 roku zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie.


Od początku odbywania aplikacji aktywnie działa w życiu Samorządu Aplikantów Adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawskie, wspomagając organizację licznych przedsięwzięć przygotowywanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Przed rozpoczęciem w 2015 roku współpracy z Kancelarią NWS Adwokaci pracował min. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz jako in house lawyer w renomowanej międzynarodowej korporacji. Pozwoliło mu to na zdobycie cennego doświadczenia i zapoznanie się „od wewnątrz” z mechanizmami funkcjonowania zarówno administracji publicznej wysokiego szczebla, jak i przedsiębiorstw prywatnych.


Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się głównie wokół zagadnień związanych z prawem i postępowaniem cywilnym, prawem handlowym i prawem rodzinnym. W wolnym czasie realizuje się jako motocyklista i instruktor narciarstwa.


Adres e-mail: konrad.godlewski@knsmcb.pl